Гүйлгээний мэдээлэл


  н

  Европын цөмийн судалгааны төвийн LHC хурдасгуурд ажиглагдах үзэгдлийн онолын судалгаа

  Байгаль

  2014-2015
  Европын цөмийн судалгааны төвийн LHC хурдасгуурд ажиглагдах үзэгдлийн онолын судалгаа
  0
    н

    Ургамлын гаралтай түүхий эд ашиглан биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бэлдмэл гарган авах технологи/ технологи гаргах/

    Техник

    2012-2014
    Ургамлын гаралтай түүхий эд ашиглан биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бэлдмэл гарган авах технологи/ технологи гаргах/
    0
      н

      Сарлагийн хөөврийн хаягдал сор үс ба завсрын үсийг ашиглан шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи

      Техник

      2015-2016
      Сарлагийн хөөврийн хаягдал сор үс ба завсрын үсийг ашиглан шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи
      0
        н

        Өндөр хөгжилтэй орнуудын шинжлэх ухааны бүсчлэлийг Монгол улсад нутагшуулах боломжийн судалгаа, санхүү эдийн засгийн загварчлал судалгаа

        Нийгэм

        2014-2016
        Өндөр хөгжилтэй орнуудын шинжлэх ухааны бүсчлэлийг Монгол улсад нутагшуулах боломжийн судалгаа, санхүү эдийн засгийн загварчлал судалгаа
        0
          н

          Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд Акуапоникс тариалалтын экосистемийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

          Хөдөө аж ахуй

          2014-2016
          Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд Акуапоникс тариалалтын экосистемийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа
          0
            н

            Ноос, ноолууран түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүн угаах шингэн савангийн технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

            Техник

            2014-2016
            Ноос, ноолууран түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүн угаах шингэн савангийн технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх
            0
              н

              Технологийн дэвшилтэт лабораторийн ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх өргөтгөсөн судалгаа

              Техник

              2014-2016
              Технологийн дэвшилтэт лабораторийн ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх өргөтгөсөн судалгаа
              0
                н

                Технологийн хөгжлийн түвшинг үнэлэх арга зүйн загварын алгоритм, програм хангамж

                Техник

                2014-2016
                Технологийн хөгжлийн түвшинг үнэлэх арга зүйн загварын алгоритм, програм хангамж
                0
                  н

                  Монголын ховор, нэн ховор эмийн ургамлыг тарималжуулж, эм, хүнсний бүтээгдэхүүн гарган авах арга зүй, технологи

                  Байгаль

                  2014-2016
                  Монголын ховор, нэн ховор эмийн ургамлыг тарималжуулж, эм, хүнсний бүтээгдэхүүн гарган авах арга зүй, технологи
                  0
                    н

                    Молекул биологийн аргаар зарим эмийн ургамлын филогенетик илрүүлэх нь

                    Байгаль

                    2014-2015
                    Молекул биологийн аргаар зарим эмийн ургамлын филогенетик илрүүлэх нь
                    0
                      н

                      Нарны зайнд суурилсан бага өртөгтэй ус өргөгч-нүүдлийн худаг

                      Техник

                      2014-2015
                      Нарны зайнд суурилсан бага өртөгтэй ус өргөгч-нүүдлийн худаг
                      0
                        н

                        Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт үр дүнд суурилсан санхүүгийн механизмыг ашиглах нь

                        Нийгэм

                        2013-2014
                        Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт үр дүнд суурилсан санхүүгийн механизмыг ашиглах нь
                        0
                          н

                          Монгол хонины сүүлээр органик бүтээгдэхүүн гаргах технологийн судалгаа

                          Хөдөө аж ахуй

                          2013-2015
                          Монгол хонины сүүлээр органик бүтээгдэхүүн гаргах технологийн судалгаа
                          0
                            н

                            Монгол, Беларусийн биогеоценоз чийгийн улаан хорхойн бүлэг, бүтцийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг хөрсний тэжээллэг орчныг сайжруулах болон бохирдлыг бууруулах биоремедацийн аргад хэрэглэх

                            Байгаль

                            2014-2015
                            Монгол, Беларусийн биогеоценоз чийгийн улаан хорхойн бүлэг, бүтцийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг хөрсний тэжээллэг орчныг сайжруулах болон бохирдлыг бууруулах биоремедацийн аргад хэрэглэх
                            0

                             Нийт 14 бүтээгдэхүүн. Хуудас 1 Бүтээгдэхүүн 30