Гүйлгээний мэдээлэл


  н

  Европын цөмийн судалгааны төвийн LHC хурдасгуурд ажиглагдах үзэгдлийн онолын судалгаа

  Байгаль

  2014-2015
  Европын цөмийн судалгааны төвийн LHC хурдасгуурд ажиглагдах үзэгдлийн онолын судалгаа
  0
    н

    Монголын ховор, нэн ховор эмийн ургамлыг тарималжуулж, эм, хүнсний бүтээгдэхүүн гарган авах арга зүй, технологи

    Байгаль

    2014-2016
    Монголын ховор, нэн ховор эмийн ургамлыг тарималжуулж, эм, хүнсний бүтээгдэхүүн гарган авах арга зүй, технологи
    0
      н

      Молекул биологийн аргаар зарим эмийн ургамлын филогенетик илрүүлэх нь

      Байгаль

      2014-2015
      Молекул биологийн аргаар зарим эмийн ургамлын филогенетик илрүүлэх нь
      0
        н

        Монгол, Беларусийн биогеоценоз чийгийн улаан хорхойн бүлэг, бүтцийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг хөрсний тэжээллэг орчныг сайжруулах болон бохирдлыг бууруулах биоремедацийн аргад хэрэглэх

        Байгаль

        2014-2015
        Монгол, Беларусийн биогеоценоз чийгийн улаан хорхойн бүлэг, бүтцийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг хөрсний тэжээллэг орчныг сайжруулах болон бохирдлыг бууруулах биоремедацийн аргад хэрэглэх
        0

         Нийт 4 бүтээгдэхүүн. Хуудас 1 Бүтээгдэхүүн 30