Гүйлгээний мэдээлэл


  н

  Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд Акуапоникс тариалалтын экосистемийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

  Хөдөө аж ахуй

  2014-2016
  Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд Акуапоникс тариалалтын экосистемийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа
  0
    н

    Монгол хонины сүүлээр органик бүтээгдэхүүн гаргах технологийн судалгаа

    Хөдөө аж ахуй

    2013-2015
    Монгол хонины сүүлээр органик бүтээгдэхүүн гаргах технологийн судалгаа
    0

     Нийт 2 бүтээгдэхүүн. Хуудас 1 Бүтээгдэхүүн 30