Гүйлгээний мэдээлэл


н

Европын цөмийн судалгааны төвийн LHC хурдасгуурд ажиглагдах үзэгдлийн онолын судалгаа

Байгаль

2014-2015

Европын цөмийн судалгааны төвийн LHC хурдасгуурд ажиглагдах үзэгдлийн онолын судалгаа

Зохиогч: н
Он: 2014-2015
Улс: Монгол
Байгууллага: Физик, технологийн хүрээлэн
Барааг түгээх
Энэхүү тайланд БСШУЯ-ы сайдын нэрэмжит докторын дараах инновацын тэтгэлэгт шалгарсан "Европийн цөмийн судалгааны төвийн LHC хурдасгуур дээр ажиглагдах үзэгдлийн онолын судалгаа" сэдвийн хүрээнд хийгдсэн ажлыг тайлагнав. Гол үр дүн нь Стандарт онолыг өнгөний найман хэмжээст скаляр, вектор бөөмсөөр өргөтгөхөд Хигс хос төрөх үзэгдэл даруй хэдэн арав дахин ихсэж LHC хурдасгуур дээр ажиглагдах болмжтойг харуулав. Мөн харгалзах кинематик түгэлтүүдийг судлан өндөр энергитэй Хигс хосуудыг таних детекторын судалгааг эдгээр өргөтгөлүүдийн хувьд хийх шаардлага үүсч байгааг харуулав.
Зүйл: Мэдээлэл:
Зохиогч: н
Он: 2014-2015
Улс: Монгол
Байгууллага: Физик, технологийн хүрээлэн

Таны худалдаж авсан барааны татаж авах холбоос, болон нууц үгийг бүртгэлтэй  и-мэйл хаягаар тань худалдаж авсан даруйд илгээнэ.

Ижил төстэй бараанууд

н

Монголын ховор, нэн ховор эмийн ургамлыг тарималжуулж, эм, хүнсний бүтээгдэхүүн гарган авах арга зүй, технологи

Байгаль

2014-2016
Монголын ховор, нэн ховор эмийн ургамлыг тарималжуулж, эм, хүнсний бүтээгдэхүүн гарган авах арга зүй, технологи
0 ₮
н

Молекул биологийн аргаар зарим эмийн ургамлын филогенетик илрүүлэх нь

Байгаль

2014-2015
Молекул биологийн аргаар зарим эмийн ургамлын филогенетик илрүүлэх нь
0 ₮
н

Монгол, Беларусийн биогеоценоз чийгийн улаан хорхойн бүлэг, бүтцийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг хөрсний тэжээллэг орчныг сайжруулах болон бохирдлыг бууруулах биоремедацийн аргад хэрэглэх

Байгаль

2014-2015
Монгол, Беларусийн биогеоценоз чийгийн улаан хорхойн бүлэг, бүтцийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг хөрсний тэжээллэг орчныг сайжруулах болон бохирдлыг бууруулах биоремедацийн аргад хэрэглэх
0 ₮