Гүйлгээний мэдээлэл


Гумины бордоо /Шингэн Гумат/

Зохиогч: н.Дугаржав
Баталгаажилт: Шинэ технологийн заавар 2014, MNS 4456:2014, шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ, № 715,...
Барааг түгээх

Тариа, ногоо, жимс жимсгэнэ, хадлан бэлчээр, ногоон байгууламжийн ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний бүтцийг сайжруулж үржил шимийг дээшлүүлэх хуурай нунтаг, шингэн, нэг удаагийн хэрэглээний цэцгийн гумат бордоо.

Зориулалт: Газар тариаланд бордоо хөрс сайжруулагч, тариа, ногоо, жимс жимсгэнэ, хадлан бэлчээр, ногоон байгууламжийн ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний бүтцийг сайжруулж үржил шимийг дээшлүүлэх

Хэрэглэх арга: Ургамалд үндэсний ба үндэсний биш замаар хүртээж хэрэглэнэ.

Найрлага, орц: Гумины хүчлүүдийг биологийн идэвхт уусдаг нэгдлийн хэлбэрээр агуулсан бордоо

Шинэлэг байдал,  давуу тал буюу ач холбогдол:

Ургамлын амьдрах чадварыг дээшлүүлж ган, хүйтэн, тэжээлийн бодисын илүүдэл дутагдал зэрэг стрессийн нөхцлийг дааж тэсвэрлэх чадавхийг өсгөнө.

Зүйл: Мэдээлэл:
Зохиогч: н.Дугаржав
Баталгаажилт: Шинэ технологийн заавар 2014, MNS 4456:2014, шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ, № 715, 1992

Ижил төстэй бараанууд

"Амьтан судлал" хүүхдэд зориулсан шинжлэх ухааны AR дэвшилтэт технологийн ном
20,000 ₮
Ариусан
5,000 ₮
Амин тун
10,000 ₮